Menüü

XXVII EESTI ÕIGUSTEADLASTE PÄEVAD
9.–10. oktoober 2003, Tartu

Neljapäev, 9. oktoober 2003 (Vanemuise Kontserdimaja)

10.00-11.00 Registreerimine ja hommikukohv
11.00 Avakõne – prof Kalle Merusk
Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees
Tervitused: VIP-id, kutseühingute esindajad
Plenaaristung
Juhatajad: Prof Kalle Merusk, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimeesja
Enn Tonka,Eesti Juristide Liidu president
11.20-11.55 Euroopa Liidu põhiseaduslik lepe (välisesineja)
11.55-12.30 Eesti haldusreform Euroopa õiguse kontekstis: vaade väljastpoolt (välisesineja)
12.30-13.05 Prof Kalle Merusk Eesti haldusõiguse reform: ideed ja realiseerumine
Tartu Ülikooli riigi- ja haldusõiguse õppetooli juhataja
13.05-13.40 Prof Eerik Kergandberg Kriminaalmenetluse reform
Riigikohtunik
13.40-15.00 Lõunavaheaeg (toitlustamine Vanemuise Kontserdimajas)
Õhtune istung
Juhatajad: Enn Tonka,Eesti Juristide Liidu president ja
prof Kalle Merusk, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees
15.00-15.35 Prof Paul Varul Olulisemad muudatused pankrotiseaduses
Tartu Ülikooli eraõiguse instituudi juhataja
15.35-16.10 Tiit Sepp Notariaadi kogemustest uue tsiviilõiguse rakendamisel
Notarite Koja esimees
16.10 Diskussioon
20.00 Pidulik õhtu – club Tallinn(Narva mnt 27)

Reede, 10. oktoober 2003 (Iuridicum ja Iuridicum II)

Sektsioonide tööaeg: 10.00-12.15

Sektsioon – Põhiseaduslik leping ja liikmesriikide suveräänsus (Iuridicum, Näituse 20 aud 103)
Juhataja: Prof Uno Lõhmus
Riigikohtu esimees
LL.M. (Münster) Julia Laffranque Euroopa Liidu konstitutsioonilisest leppest Eesti õigusruumis
Justiitsministeeriumi õigusloome asekantsleri kt
Sektsioon – Haldusõiguse probleeme (Iuridicum, Näituse 20 aud 203)
Juhataja: Prof Kalle Merusk
Tartu Ülikooli riigi- ja haldusõiguse õppetooli juhataja
Mag iur Ülle Madise Halduskorralduse õiguslikke probleeme
Riigikogu põhiseaduskomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja
Diskussioonis osalejad: Dr iur Vallo Olle, Tartu Ülikooli riigi- ja haldusõiguse lektor; prof Arno Allmann, Estonian Business School
Oliver Kask Korrakaitseõigus: koht ja vajadus Eesti õiguskorras
Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse juhataja
Sektsioon – Nulltolerants: karistusõiguslikke, menetluslikke ja kriminoloogilise aspekte (Iuridicum II, Näituse 13a aud 101)
Juhataja: Prof Eerik Kergandberg
Riigikohtunik
Kaasettekanne: Ken-Marti Vaher, Justiitsminister
Dr iur Jüri Saar Nulltolerants kui kuritegevuse kontrolli strateegia:
rahvusvaheline kogemus ja Eesti
Tallinna Pedagoogikaülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi kuritegevuse sotsioloogia osakonna juhataja
Prof Jaan Sootak Nulltolerants kui kriminaalpoliitiline probleem
Tartu Ülikooli kriminaalõiguse õppetooli juhataja
Norman Aas Nulltolerants ja menetluskapatsiteet
Riigiprokurör
Mag iur Meris Sillaots Otstarbekuse põhimõte kriminaalmenetluses kui mittenulltolerants
Tartu Ülikooli protsessiõiguse lektor

Sektsioon – Pankrotiõigus ja äriõigus (Iuridicum II, Näituse 13a aud 201)

Juhataja: Prof Paul Varul
Tartu Ülikooli eraõiguse instituudi juhataja
Pankrotiõigus –

Andres Hermet, pankrotihaldur, Pankrotihaldurite Koja esimees
Kersti Kerstna-Vaks, Tartu Maakohtu kohtunik
Anto Kasak, Tartu Ülikooli õigusinstituudi pankrotiõiguse õppejõud
Helmut Pikmets, pankrotihaldur
Toomas Saarma, pankrotihaldur

Äriõigus – Villu Kõve Kavandatavatest muudatustest äriseadustikus
Riigikohtunik, Tartu Ülikooli äriõiguse õppejõud


Kaasettekannetega esinevad:
Andres Vutt,Tartu Ülikooli äriõiguse õppejõud
Reet Teder, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja majandus- ja õigusosakonna juhataja
Peeter Jerofejev, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna äriõiguse õppejõud

12.15-13.00 kokkuvõtted diskussioonist, kohvipaus ja liikumine lõppistungile Tartu Ülikooli aulasse
Lõppistung (Tartu Ülikooli aula)
Juhatajad: Enn Tonka, Eesti Juristide Liidu president ja prof Kalle Merusk, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees
13.00-14.00 Sektsioonide töö tulemused. Kokkuvõtete tegemine XXVII Eesti Õigusteadlaste Päevadest
XXVIII Eesti Õigusteadlaste Päevade aja ja koha määramine
Võimalus pöördumisteks, resolutsioonideks vms

Osalemisinfo

XXVII Eesti õigusteadlaste päevad toimuvad 9. ja 10. oktoobril 2003 Tartus.

Esimese päeva istungid peetakse Vanemuise Kontserdimajas, välisesinejate ettekannetele tagatakse sünkroontõlge. Teisel päeval toimub töö neljas sektsioonis Tartu Ülikooli õigusteaduskonna hoones (Näituse 20) ja auditooriumikorpuses – Iuridicum II (Näituse 13a). Lõppistungi kohaks on Tartu Ülikooli aula.

NB! XXVII Eesti õigusteadlaste päevade raamides on huvilistel võimalik mõlemal päeval külastada Tartu vanglat. Poolteist tundi kestva ekskursiooni käigus tutvutakse vangla administratiivhoone, meditsiinikorpuse, eeluuritavate ning kinnipeetavate sektsioonidega. Märkige palun sellekohane soov registreerimislehele.

Osalejate registreerimine algab 15. juunist ja kestab 1. oktoobrini 2003. Korralduskomitee kaudu on kutseorganisatsioonidele ja kõikidele huvilistele kättesaadavad registreerimislehed (rtf ja pdf failvormingutes). Registreerimislehed palume saata faksile – (07) 375 399 või e-posti aadressile iurfond@online.ee

Alates 10. juulist on võimalik saada infot korralduse osas aadressilt – www.juridica.ee Eraldi õigusteadlaste päevadele pühendatud rubriigist saab alla laadida registreerimislehti, tutvuda ettekannete teesidega jne. Info avaldatakse ka ajakirjas Juridica nr 5/2003.

XXVII Eesti õigusteadlaste päevade osavõtutasu on 450.- (lisandub käibemaks). Osavõtutasu sisaldab kulutusi konverentsi materjalidele, kohvipausidele ja buffet-tüüpi lõunale Vanemuise Kontserdimajas.

Neljapäeval, 09. oktoobril algusega kell 20 toimub ööklubis Tallinn (Narva mnt 27) pidulik õhtu koos toitlustamise ja järgneva meelelahutusega. Õhtul on võimalik osaleda koos kaaslasega. Osalustasu on isiku kohta 250.- (lisandub käibemaks). Palume enda ja kaaslase osalemissoovi märkida registreerimislehele.

Tasusid saab maksta sihtasutuse Iuridicum poolt väljastatava arvete alusel Hansapanga kontole nr 22 101 062 8840 või Eesti Ühispanga kontole nr 10220027971018. Kõigile registreerunud ja tasu maksnud osalejatele saadetakse kutse hiljemalt 1 kuu enne õigusteadlaste päevade algust. Kutse kehtib pääsmena.

Aadress: Sihtasutus Iuridicum
Näituse 20
50409 Tartu

Faks: (07) 375 399
E-post: iurfond@online.ee
GSM: 051 05 511

Täiendav info:
Tel (07) 375 974 – Sirli Soomlais tööpäeviti 16.06.–25.07. kell 09.00-13.00
25.08.–01.10. kell 09.00-13.00 ja 14.00-16.00
GSM 051 05 511 tööpäeviti 26.07.-24.08. kell 10.00-13.00

XXVII EESTI ÕIGUSTEADLASTE PÄEVAD
9.–10. oktoober 2003, Tartu

Registreerimisleht

Osaleja ______________________________
Ees- ja perekonnanimi
Töökoht ______________________________
Amet ______________________________
E-post ______________________________
Telefon ______________________________
Faks ______________________________
Postiaadress ______________________________
Tänav/Sihtnumber
__________________________________________
Linn või vald

Registreerimine algab 15. juunist ja kestab 1. oktoobrini 2003.

Päevade osavõtutasu on 450.- (lisandub käibemaks), mis sisaldab kulutusi konverentsi materjalidele, kohvipausidele ja buffet-tüüpi lõunale Vanemuise Kontserdimajas.

Soovin osaleda sektsioonis:

Põhiseaduslik leping ja liikmesriikide suveräänsus

Haldusõiguse probleeme

Nulltolerants: karistusõiguslikke, menetluslikke ja kriminoloogilise

Pankrotiõigus ja äriõigus

Üritused:
Soovin külastada Tartu vanglat 9. oktoobril 10. oktoobril

Pidulik õhtu toitlustamise ja meelelahutusega toimub 9. oktoobril kell 20.00 klubis Tallinn (Narva mnt 27). Üksikpileti hind - 250.- (lisandub käibemaks)
osalen osalen koos kaaslasega ei osale

Palun saata mulle arved ___________________________________
Maksja ametlik nimetus /Aadress

Registreerimislehe palume Teil saata faksile (07) 375 399 või edastage ülaltoodud info e-posti aadressile iurfond@online.ee hiljemalt 1. oktoobriks 2003. Kõigile registreerunud ja tasu maksnud osalejatele saadetakse kutse, mis kehtib pääsmena.

Aadress: Sihtasutus Iuridicum
Näituse 20
50409 Tartu

Faks: (07) 375 399
E-post: iurfond@online.ee
GSM: 051 05 511

Täiendav info:
Tel (07) 375 974 – Sirli Soomlais tööpäeviti 16.06.–25.07. kell 09.00-13.00
25.08.–01.10. kell 09.00-13.00 ja 14.00-16.00
GSM 051 05 511 tööpäeviti 26.07.-24.08. kell 10.00-13.00