Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "piinamine"

Absoluutsed õigused ja proportsionaalsus
Martin Borowski, Piret Luiga
2020 Riigiõiguse aastaraamat 2020, Lk 136 - 156
...nad väita, et niisugune kohtlemine ei ole üleüldse piinamine ega ebainimlik või alandav kohtlemine EIÕK artikli 3......kui suuri kehalisi ja vaimseid kannatusi põhjustab piinamine, on üksikisikul ülekaalukas huvi olla vaba EIÕK artiklis 3...
1