Menüü

Kokkuvõte

Martin Borowski artikkel käsitleb õigusi, mida tavaliselt peetakse kitsas mõttes absoluutseteks, st sellisteks, mida ei saa piirata ja mille puhul pole võimalik proportsionaalsuse analüüs. Borowski väidab, et tavamõttes absoluutsed põhiõigused ei ole kitsas mõttes absoluutsed. Selle asemel saab proportsionaalsuse analüüsi kasutada ka nende puhul ja seda tulekski teha, sest kui rekonstrueerime tavamõttes absoluutseid õigusi proportsionaalsuse analüüsi abil, saame seletuse, miks neid õigusi peetakse valdavalt absoluutseteks. Kitsas mõttes absoluutsete õiguste dogmaatiline, kui mitte öelda aprioorne iseloom taandub käsitluse ees, milles püütakse neid õigusi mõista samade võtete abil, mida kasutatakse mujal proportsionaalsuse analüüsis.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse