Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "suhteline absoluutsus"

Absoluutsed õigused ja proportsionaalsus
Martin Borowski, Piret Luiga
2020 Riigiõiguse aastaraamat 2020, Lk 136 - 156
...üksikasjalikuma selgituse. Kaheksandas osas küsin, kas kõik on suhteline või kas kaalumise kasutamisel on deontilised kitsendused......kas käsitus, et EIÕK artiklis 3 sätestatud õigus on suhteline, toetab tõesti seisukohta, et Daschneri teguviis Gäfgeni...
1