Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "toetamislepingud"

Pärimisleping ja selle seosed võlaõigusega
Urve Liin
2003 10, Lk 697 - 707
Võlaõigusseaduse ja uue tsiviilseadustiku üldosa seaduse ettevalmistamise ning jõustumisega seoses on pärimisseaduse muutmise seaduse eelnõu koostajad püstitanud muuhulgas küsimuse pärimislepingu õiguslikust ...
1