Menüü

Kokkuvõte

Võlaõigusseaduse ja uue tsiviilseadustiku üldosa seaduse ettevalmistamise ning jõustumisega seoses on pärimisseaduse muutmise seaduse eelnõu koostajad püstitanud muuhulgas küsimuse pärimislepingu õiguslikust olemusest; täpsemalt Eesti tsiviilseadustiku üldosas üldiselt omaks võetud abstraktsioonipõhimõtte kohaldatavusest pärimislepingu ja selle sõlmimise aluseks oleva kausaaltehingu omavahelisele suhtele. Kohtutesse on juba jõudnud ka esimesed pärimislepingu põhitõdesid puudutavad vaidlused.

Artiklis selgitatakse pärimislepingu õiguslikku olemust ning selle lepinguliigi mitmetahulisi seoseid võlaõigusega. Selleks on artiklis kasutatud põhiliselt Saksa, Šveitsi ja mõningal määral Austria pärimisõigust ning nende maade õiguskirjanduses esitatud seisukohti, sest just nimetatud õiguskordades tunnustatakse sarnaselt Eesti pärimisseadusega pärimislepingut kui erilist pärimisõiguse instituuti.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse