Menüü

Kokkuvõte

Diana L. esitas Tartu Maakohtule hagi V. Vallavalitsuse vastu tööle ennistamises ja töölt sunnitud puudumise aja eest töötasu nõudes. Hagiavalduse kohaselt töötas hageja V. lasteaias kokana, milliselt töökohalt ta vallandati 22. 01. 1993. a. TLS § 79 lg. 2 alusel, s. o. kui määramata ajaks sõlmitud töölepingu lõpetamise põhjuseks on töö jätkamist takistav invaliidsus. Hageja leiab, et tema vallandamine oli ebaõige, kuna ta ei olnud esitanud tööandjale vastavasisulist taotlust ning et tegelikult süüdistati teda lasteaia majandusjuhataja poolt 21. 01. 1993.a. toiduvarguses. Nimelt oli ta viinud koju toidu ülejääke. Hageja selgitab, et olles ähvardatud vallandamisega varguse eest, kirjutas ta meeleheites 22. 01. 1993. a. avalduse töölt lahkumiseks juhul, kui ta tõesti on selles süüdi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse