Menüü

Kokkuvõte

Peatun vaid mõningatel kohtumenetluse probleemidel, mis pankrotiasjade lahendamisel üha uuesti esile on kerkinud.

1. Pankrotiavalduse esitamine

PS on meil kehtinud peaaegu poolteist aastat. Selle aja jooksul kohtu menetluses olnud pankrotiasjadest võib järeldada, et pankrotiavaldus on kujunenud moeasjaks.

Küllalt tavaline on, et võlausaldaja omamata võlgniku majanduslikust ja varanduslikust olukorrast ettekujutust, pöördub kohtusse võlgniku pankroti väljakuulutamise nõudega üksnes seetõttu, et võlgnik ei ole tasunud talle oma võlga.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse