Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohtukulud tsiviilkohtumenetluses"

Juhtorgani õigus vaidlustada kapitaliühingu kõrgema organi otsuseid
Aleksander Muru
2021 9, Lk 665 - 675
...kapitaliühingu juhtorganile antud õigust vaidlustada kõrgema organi otsuseid tsiviilkohtumenetluses. Selleks otsitakse vastust küsimustele, kas ja kuidas......juhtorganile antud õigust vaidlustada kõrgema organi otsuseid tsiviilkohtumenetluses. Selle eesmärgi saavutamiseks otsitakse vastust küsimustele...
Menetluskulud tsiviilasja kaebemenetlustes
Mati Maksing
2018 9, Lk 656 - 670
...menetlusega kaasnevate kulude tähistamiseks terminit „kohtukulud“. See muutus 2006. aastal uue TsMS jõustumisega.......Kohtus osa menetluste puhul kasutusel üldmõistena „kohtukulud“ *6 , aga Eestis toimuva tsiviilkohtumenetluse aspektist...
Esindajakulude kindlaksmääramine tsiviilkohtumenetluses
Martin Raude
2014 2, Lk 135 - 143
...tinginud olukord, kus menetluskulude kindlaksmääramine tsiviilkohtumenetluses kestab ebamõistlikult kaua. *68 Nii näiteks kestis......jaanuarist 2015 pöörduda tagasi kuni 31. detsembrini 2005 tsiviilkohtumenetluses kehtinud korra juurde ning läheneda praegu ka halduskohtumenetluses...
Riigilõivu määrad tsiviilkohtumenetluses
Annemari Õunpuu
2011 5, Lk 375 - 389
...kohustuste täitmisega, on ikka õige samm. Lõppastmes peavad suuremad kohtukulud kinni maksma isikud, kes niigi ei suuda kohustusi......kui suure osa jõustamise kulust moodustavad nõude kohtukulud riigilõivude näol, tuleb eraldi võrrelda kohtukulu...
Õigusemõistmine – milliste eesmärkide nimel?
Aivar Pilv
2011 4, Lk 243 - 248
...määratlemine ja selgitamine pooltele (mida näiteks tsiviilkohtumenetluses osa kohtunikke juba edukalt teeb) võimaldab muuhulgas kohtul......või ei saa? 4. Miks menetluskulude hüvitamiseks tsiviilkohtumenetluses on nii koormav ja mittevajalik eraldiseisev menetlus...
Tsiviilkohtupidamise seadustik
Jaano Odar
1994 2, Lk 34 - 37
...on protsessiosalistele andnud. 7. Kohtukulud TsKS § 44 kehtestab kohtukulude koosseisu. Kohtukulud koosnevad: 1riigilõivust; 2asja......vaidlustega. Teisalt on TsKS § 54 sätestanud erijuhud kohtukulude tasumisest vabastamiseks. Kuna praegu kehtib veel...
Apellatsioonimenetlus
Peeter Jerofejev
1994 2, Lk 41 - 45
...kohtuistungile kutsumine on seotud reeglina suuremate kohtukuludega protsessiosalistele, mida tuleks võimalikult vältida...
Tsiviilasja menetlus Riigikohtus
Jaano Odar
1994 2, Lk 45 - 46
1. Riigikohtu pädevus tsiviilasjades 1PS §-ga 146 kooskõlas mõistab kohus õigust kooskõlas põhiseaduse ja seadustega. PS § 149 lg. 3 rõhutab Riigikohtu kui riigi kõrgeima kohtu ühte olulist funktsiooni ...
Pankrotiasjade kohtumenetluse probleeme
Malle Seppik
1994 1, Lk 18 - 19
...TsKS §59 ette, et hagist loobumise korral jäävad kohtukulud kostja kanda juhul, kui hageja ei toeta oma nõuet......võla sissenõudmiseks kostjalt, saanuks ta nõuda kostjalt ka kohtukulude hüvitamist. Pankroti väljakuulutamise nõuet aga...
1  2  järgmine lehekülg»