Menüü

Kokkuvõte

Kohus kuulutab välja pankroti, kui on tuvastanud võlgniku maksejõuetuse ja leidnud, et võlgnikul on vara pankrotimenetluse kulude katteks, või näeb võimalusi vara tagasivõitmiseks. Pankrotimenetluse käigus tuleb aga süüvida ka võlgniku maksejõuetuse põhjustesse: kas selleks olid juhuslikku laadi põhjused, tekkis maksejõuetus hooletuse tõttu või tekitati pankrot teadlikult. Viimasel juhul võib rääkida kuritahtlikust pankrotist. Välistatud pole seegi, et maksejõuetus on tekkinud juhuslike tegurite mõjul või kergemeelsusest äriasjade ajamisel, kuid pärast maksejõuetuks muutumist püüab võlgnik oma vara varjata või vähendada või paneb toime muid tegusid, et kergendada oma olukorda võlausaldajate arvel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse