Menüü

Kinnisasja sundvõõrandamisest planeeringu- ja ehitusseaduse eelnõus

Autor:
Number 1994/4
Lk 91-91

Kokkuvõte

1. detsembrist 1993. a. kehtima hakanud asjaõigusseaduse järgi on hooned ja rajatised maatüki olulised osad ja moodustavad koos maatükiga kinnisasja. Kinnisasja omanikul on absoluutne õigus oma asja üle.

Põhiseaduse § 32 järgi võib omandit omaniku nõusolekuta võõrandada ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras õiglase ja kohese hüvituse eest. Asjaõigusseadus annab sundvõõrandamise õiguse vabariigi valitsusele või kohalikule omavalitsusele, rõhutades veelkord, et sundvõõrandada saab seaduses sätestatud juhtudel.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse