Menüü

Kokkuvõte

Vestlusringis olid Forum Academicum Inter Nationes Roela asutajaliikmed dr. iur. Peter–Friedrich Krienitz (PFK) Hamburgist, Andrus Miilaste (AM) Tartust ning Juridica toimetaja Anne Kalvi (AK).

AK: 9. veebruaril 1993. a. asutati Virumaal Roelas ühiskondlik organisatsioon Forum Academicum Inter Nationes Roela (edaspidi Forum Academicum), mis on sellest ajast peale Eestis üsna aktiivselt tegutsenud. Käesoleva vestluse eesmärgiks oleks teada saada, missuguse organisatsiooniga on tegemist, mis on tema tegevuse peamisteks eesmärkideks. Kuna Forum Academicumi asutajaliikmeteks on kaks Saksamaa Liitvabariigi ja kaks Eesti Vabariigi kodanikku, oleks esmalt huvitav teada, kas Forum Academicumi asutamine Eestis oli ainulaadne või oli tal eeskujusid Euroopa lähiajaloos? Kas kahe riigi esindajad, enamuses juristid, omasid juba eelnevalt kogemusi kõne all oleva organisatsiooni tegevuse alustamisega?

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse