Menüü

Kokkuvõte

Riigikohtu õigusteabe osakond on loodud Riigikohtu infokeskusena, kuid ta võiks kujuneda ka kogu vabariigi kohtusüsteemi teabebaasiks. Osakonnas on sisuliselt kaks andmebaasi ja lähtuvalt sellest jaguneb ta kaheks sektoriks:

1 nn. seadusandluse sektoriks; ning

2 kohtulahendite sektoriks.

Seadusandluse sektori ülesandeks on vabariigi kehtiva seadusandluse baasi moodustamine, selle süstematiseerimine ja pidev täiendamine. Õigusteabe osakond varustab kehtiva normatiivmaterjaliga eelkõige riigikohtunikke ning Riigikohtu töötajaid, kuid pakub teavet seaduste jt. normatiivaktide muudatuste, täienduste ja paranduste kohta ka kogu kohtusüsteemile. Osakonna raamatukogu sisaldab kehtiva seadusandluse kontrolleksemplaride kõrval ka Eesti NSV normatiivmaterjali ning Eesti esimese iseseisvusperioodi seadusandlust.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse