Menüü

Kohtuotsused vaidlustes töölepingu lõpetamise üle

Autor:
Number 1994/6
Lk 146-148

Kokkuvõte

Kohtuotsus tsiviilasjas on kohtu sisuline lahend, millega kas tunnistatakse subjektiivsete õiguste rikkumist ja määratakse selle kõrvaldamise teed või siis eitatakse õiguste rikkumist ning jäetakse hagi rahuldamata.

Seega on hagi ettepanek tunnistada subjektiivsete õiguste rikkumist ja selles taotletakse määrata teatud vahendid rikutud õiguse taastamiseks.

Otsus hagi rahuldamiseks ei lõpeta veel iseenesest subjektiivsete õiguste rikkumist (v.a. tuvastusotsused), s.t. otsus peab olema selline, et seda saaks sundkorras täita. Hagi, otsus ja selle täitmine on omavahel lineaarses seoses.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse