Menüü

Kokkuvõte

Tänapäeva humanitaarharidus vananeb ca 4-5 aastaga. Kui siia lisada Eesti ühiskonna hetkeseis, kus seadusandlus muutub väga kiiresti, siis on ilmselge juristide-praktikute täienduskoolituse vajadus. Õiguskord, mida kavandab riik, realiseerub juristide vahendusel, tuginedes nende teadmistele ja kogemustele.

Tartus asuv Juristide Täienduskeskus on käivitanud juristide ümberõppeprogrammi projekti. Käesoleva programmi eesmärgiks on pakkuda juristidele terviklikku ülevaadet Nõukogude Liidust eraldumise järgsel ajal kogu Eesti õigussüsteemis aset leidnud muudatuste ja mõningal määral ka õigusalaste üldteoreetiliste küsimuste käsitlemise vaatenurkade erinevusest. Vajadus sellise programmi järele tuleneb kiiretest muutustest Eesti õigussfääris, mistõttu enamik juriste jõuab uue seadusandluse, tõlgenduslike ning teoreetiliste seisukohtadega kursis püsida vaid oma töösfääri, nende õigusharude ulatuses, millega nad tihedamini kokku puutuvad. Samuti on palju kõrgharidusega juriste, kes ei ole viimasel ajal praktilise juristitööga tegelenud - nad on siirdunud adinistratiivtööle, jäänud pere kasvamisega seoses ajutiselt koduseks, vms.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse