Menüü

Eesti kohtunike käitumisreeglid

Autor:
Number 1994 /9 | Lk 226-227

Kokkuvõte

Silmas pidades, et kohtunike erapooletus, sõltumatus ja ausameelsus peavad õigusriigis olema tingimusteta tagatud,

arvestades, et Eesti peab järgima maailmas välja kujunenud ausa õigusemõistmise põhimõtteid ning kohtunike hea käitumise tavasid ja õigustraditsioone,

arvesse võttes kohtunikkonna keskset osa demokraatia ja õiguskorra kindlustamisel,

silmas pidades, et kohtunikkonna kõrge professionaalne tase ja laitmatu käitumine on kohtu ja õigusemõistmise kõrge autoriteedi tingimuseks ja tagatiseks,

arvestades, et kohtunikule on antud õigus otsustada inimeste elu ning vabaduste, õiguste, kohustuste ja vara üle,

silmas pidades, et kohtu missiooniks on olla rahva teenistuses,

tunnetades meil lasuvat moraalset ja õiguslikku vastutust,

kehtestame meie, Eesti kohtunikud, endile järgmised käitumisreeglid ning kohustume avalikult neid täitma:

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse