Menüü

Kokkuvõte

20. mail 1993. a. võttis Riigikogu vastu kirikute ja koguduste seaduse (RT I 1993, 30, 510; 44, 637; I 1994, 28, 425), mille Vabariigi President kuulutas välja 8. juunil 1993. a. oma otsusega nr. 110. Ligi poolteist aastat seaduse rakendamist on toonud välja tema kasutamise võimalused, aga ka probleemid, mis on seaduse rakendamisega seotud. Nendele ongi pühendatud käesolev ülevaade.

Kirikute ja koguduste registreerimisest

20. juulil 1993. a. kinnitati Siseministeeriumi määrusega nr. 3 Eesti kirikute, koguduste ja koguduste liitude registri põhimäärus (RTL 1993, 16). Põhimäärus sätestab kirikute, koguduste ja koguduste liitude registreerimise ning nimetatud registri pidamise korra. Eespool nimetatud seaduse ja põhimääruse alusel registreeriti siseministeeriumi usuasjade talituses esimesena Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 10. augustil 1993.a.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse