Menüü

Erikohtute võimalik koht Eesti Vabariigi õigussüsteemis

Autor:
Number 1995/1
Lk 12-13

Kokkuvõte

Vajadus erikohtute järele tuleneb põhiliselt kahest asjaolust:

1 vajadusest kohtunike spetsialiseerumise järele;

2 vajadusest erineva struktuuriga kohtukoosseisude järele erinevat liiki asjade läbivaatamisel.

Kohtunike spetsialiseerumise vajadus on olemas üldjuhul kõigis arenenud õigussüsteemiga riikides. Õigussüsteemi arenguga kaasneb paratamatult kohtunike poolt lahendamist vajavate probleemide ringi laienemine ning see võib tekitada üldkompetentsiga kohtunikele raskusi, kuna on raske olla piisavalt pädev väga laias arutamisele tulla võivate küsimuste ringis.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse