Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "riigikaitseõigus"

Julgeoleku mõiste
Janar Jäätma
2020 2, Lk 71 - 78
Igas riigis on organid, mis muu hulgas julgeoleku eesmärgi nimel tegutsevad. Eelduslikult tegutsevad nad õiguse alusel. Kui õiguses kõneldakse julgeolekust, kangastub paljudele esimese mõttena põhiõiguste ...
Küberjulgeoleku õiguslik raamistik
Eneken Tikk-Ringas
2012 4, Lk 274 - 283
Paljud riigid ja mitmed rahvusvahelised organisatsioonid on deklareerinud küberjulgeoleku üheks oma strateegilistest eesmärkidest ning asunud otsima infotehnoloogilisi, poliitilisi, sõjalisi, majanduslikke ...
Riigisaladus - mis see on?
Jüri Pihl
1995 8, Lk 348 - 351
Igas riigis on püstitatud riigi ja tema kodanike huvidest lähtuvalt eesmärgid, mille saavutamiseks muidu avalik informatsioon tunnistatakse teatud piirides salajaseks, kusjuures tavaliselt seatakse ...
1