Menüü

Soome töökolooniad 1946-1994

Autor:
Number 1995 /2 | Lk 57-59

Kokkuvõte

Sõja-aastail kasvasoli kinnipeetavate arv Soomes kiiresti ja see tõi kaasa vanglate ülalpidamiskulude enneolematu suurenemise.

Oli vaja kärpida ülalpidamiskulusid, parandada kinnipidamiskohtade olmetingimusi, leida vahialustele sobivat tööd, vähendada isikkoosseisu ja leida väljapääs ruumikitsikusest. Juba sõja lõpul hakati kavandama uute, leebema reziimiga kinnipidamisasutuste rajamist ning asuti nende tegevust reguleerivate normatiivaktide väljatöötamisele. Kasuks tulid varasemad kogemused vangide tööjõu kasutamisest soode kuivendamisel, metsatöödel jm.*1

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse