Menüü

Kokkuvõte

Sinu ette on jõudmas meie ajakirja uus rubriik. See kannab pealkirja „Ad rem ja ad acta“, mis võiks tähendada suhteliselt vabas tõlkes „midagi asjakohast selgitama“. Miks sündis ja millele pretendeerib see rubriik? Eesti taastab ja loob oma rahvuslikku õiguskorda. See on huvitav ja mahukas töö. Kahtlemata on siin oma kindel osa ja koht juristidel – nii teadlastel kui ka praktikutel. Kuid selline eesmärgipärane tegevus õiguskorra kujundamisel ei ole „sile“ ja probleemivaba. Nii näiteks püüab seadusandja transformeerida olulisemad eluvaldkonnad õiguse keelde. Jõudumööda aitavad teda siin õigusteadlased. Juristid – õiguse rakendajad – omakorda püüavad juriidiliste otsustuste tegemisel leida olemuslikke seoseid keerulise eluliste asjaolude maailma ja õigusnormis esitatud abstraktse faktilise koosseisu vahel. Nii kontrollivad nad kaasuste õiguspärasust või õigusvastasust. Seega puutuvad nii ühed kui ka teised kokku juriidiliste mõistete maailmaga. Jutt on abstraktsioonidest, millel on kas kindel või enam tunnustatud tähendus ja millega juristid peavad arvestama. Loomulikult on paljud juriidilised mõisted teatud ja tuntud, olenemata sellest, millal keegi juristiks on õppinud. Samas peegeldab õigus reaalset tegelikkust ja see tähendab uute mõistete sündi ning juba olemasolevate kategooriate sisu muutumist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse