Menüü

Mõningatest erinõuetest krediidiasutuste töötajate töösuhetes

Autor:
Number 1995/3
Lk 95-97

Kokkuvõte

Krediidiasutuste seadus (edaspidi KrAS, RT I 1995, 4, 36) sätestab rea erijooni ja tõstatab küsimusi krediidiasutuste töötajate töösuhete õiguslikul reguleerimisel.

1. Krediidiasutuse juhile
esitatavad nõuded

1.1. Üldiseks nõudeks krediidiasutuse juhile on see, et ta peab olema Eesti kodanik või omama alalist elamisluba Eestis. Seda nõuet ei kohaldata, kui välislepingus on ette nähtud teisiti (KrAS §26 lg. 5).

KrAS §26 kohaselt võib krediidiasutuse juhiks valida või tööle võtta füüsilisi isikuid, kellel on krediidiasutuse juhtimiseks vajalik haridus, teadmised ja kutsealane sobivus ning laitmatu reputatsioon.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse