Menüü

Kokkuvõte

Õiguse üldteooriast on teada, et õiguse subjektid on subjektiivsete õiguste ja juriidiliste kohustuste kandjad. Nendeks on isikud, kes osalevad õiguslikus elus. Kuna õiguslik elu koosneb tervest reast õigussuhetest, siis on õiguse subjektid kõik need isikud, kes võivad olla osalejateks õigussuhetes. Õigussuhtes realiseeruvad õiguse subjektide tegevuses subjektiivsed õigused ja juriidilised kohustused [4, lk 60]. Selline olukord on omane ka tööõigussuhetele. Esineb ju tööõigussuhetes kaks õiguse subjekti - töötaja ja tööandja ning kumbki neist omab vastavaid subjektiivseid õigusi ja juriidilisi kohustusi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse