Menüü

Tsiviilõiguslik vastutus keskkonnakahjustuste tekitamise eest

Autor:
Number 1995/9
Lk 395-397

Kokkuvõte

Keskkonnaõigus on teatavasti üks nendest õiguse valdkondadest, mis ei kuulu tervikuna ei avaliku- ega eraõiguse sfääri ja asub pigem nende kokkupuutepunktis. Tõsi, oma kujunemisperioodil ja paljuski ka kaasajal on keskkonnaõiguses tugevas ülekaalus avalik-õiguslik aspekt, mida siin kutsutakse „käsu ja kontrolli meetodiks“. Viimase aja arengud on aga toonud kaasa intensiivse liikumise eraõiguslike instrumentide poole. Nii näeb Euroopa Liidu viies keskkonnaprogramm ette mitmesuguste (turu)majanduslike meetodite ulatuslikuma rakendamise keskkonnapoliitika elluviimisel, kuna administratiivne käsk ja kontroll on paljudel juhtudel osutunud ebaefektiivseks.

Majanduslike meetodite põhiidee seisneb võimalike erinevate käitumisvariantidega seotud kulude ja tulude sellisel viisil reguleerimises (majandusteoorias nimetatekse seda internalisation of the externalities), mis stimuleeriks potentsiaalset saastajat valima keskkonna seisukohast kõige ohutum variant (tehnoloogia), milline selles kontekstis osutub tema jaoks ka majanduslikult kõige efektiivsemaks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse