Menüü

Kokkuvõte

Käesolev artikkel on tõlge 1995. aastal ajakirja Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 107. köites ilmunud artiklist, mis omakorda põhineb autori poolt 1994. aasta XIV rahvusvahelisel võrdleva õiguse kongressil Ateenas peetud ettekandel. Autori loal ja temaga kooskõlastatult on tõlget lühendatud. Ka on kirjanduse loetelus ära toodud üksnes olulisemad ning meie lugejale loodetavasti enam kättesaadavad allikad (täielikud viited leiab lugeja mõistagi originaalist, Juridicas avaldatud viited on osalised). Eesti keeles on sama probleemi kohta varem ilmunud: J. Sootak. Juriidiliste isikute kriminaalvastutus. - Eesti Jurist, 1992, nr 2.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse