Menüü

Kohtudokumentide kätteandmisega seotud riikidevahelise õigusabi küsimusi

Autor:
Number 1996/1
Lk 32-36

Kokkuvõte

Eesti on viimastel aastatel sõlminud mitu rahvusvahelist lepingut, mis reguleerivad riikidevahelise õigusabi osutamist. Välisriigi kohtudokumentide kätteandmine toimub nende lepingute alusel.

Kui kohtukutse on vaja saata välisriigis olevale isikule, tekib tõenäoliselt küsimus: miks ei võiks seda saata otse teise riigi kohtule või isikule, näiteks tähitud kirjaga?

Kohtukutset kätte andes teostab kohus protsessitoimingu. Kohtul ei ole jurisdiktsiooni väljaspool oma riigi territooriumi. Tal ei ole õigust teostada protsessitoiminguid teise riigi territooriumil, vähemalt mitte ilma teise riigi nõusolekuta. Tavaliselt väljendub see riiklik nõusolek rahvusvahelises lepingus. See on riigi otsustada, kellel ja mil viisil ta lubab oma territooriumil teise riigi protsessitoiminguid teostada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse