Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tsiviilkohtumenetluse üldmõisted ja printsiibid"

Kannatanu võistlevas kohtumenetluses
Tambet Grauberg
2022 9-10, Lk 752 - 760
...tsiviilnõuete läbivaatamisel selgituskohustus, mis on omane tsiviilkohtumenetlusele. Mida keerulisem on nõue, seda rohkem tuleb nõude......kriminaalmenetluse seadustikus, vaid on suunanud kohtuniku tsiviilkohtumenetluse radadele. Tsiviilasjades on samuti võistlev menetlus...
Kas leping on tõendatav asjaolu või kohaldatav õigus?
Martin Raude
2022 4, Lk 284 - 289
...menetluse piire ja aitab kaasa TsMS §-s 2 ettenähtud tsiviilkohtumenetluse ülesannete täitmisele. 3. Lepingujärgne regulatsioon......menetluse piire ja takistaks TsMS §-s 2 ettenähtud tsiviilkohtumenetluse ülesannete täitmist. 4. Kokkuvõte Ehkki Riigikohus...
Rahvusvahelise kohtualluvuse kontrollimine Eesti kohtutes
Maarja Torga
2013 3, Lk 192 - 200
...uroopa Liidus kehtib terve rida määruseid, mis koos tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja erinevate välislepingutega reguleerivad......Sissejuhatus Euroopa Liidus kehtib terve rida määruseid, mis koos tsiviilkohtumenetluse seadustiku *1 (TsMS) ja erinevate välislepingutega reguleerivad...
Hagi ese ja alus ning hagi muutmine kohtupraktikas
Margit Vutt
2011 5, Lk 333 - 343
...sest see aitab menetlust paremini planeerida ja täita tsiviilkohtumenetluse eesmärki lahendada asi õigesti ja mõistliku aja jooksul......ja kuidas erineb hagi täiendamine hagi muutmisest tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 376 lõike 1 mõttes. Samuti analüüsitakse...
1  2  3  järgmine lehekülg»