Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "tsiviilkohtumenetluse üldmõisted ja printsiibid"

Kas leping on tõendatav asjaolu või kohaldatav õigus?
Martin Raude
2022 4, Lk 284 - 289
...menetluse piire ja aitab kaasa TsMS §-s 2 ettenähtud tsiviilkohtumenetluse ülesannete täitmisele. 3. Lepingujärgne regulatsioon......menetluse piire ja takistaks TsMS §-s 2 ettenähtud tsiviilkohtumenetluse ülesannete täitmist. 4. Kokkuvõte Ehkki Riigikohus...
Rahvusvahelise kohtualluvuse kontrollimine Eesti kohtutes
Maarja Torga
2013 3, Lk 192 - 200
...uroopa Liidus kehtib terve rida määruseid, mis koos tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja erinevate välislepingutega reguleerivad......Sissejuhatus Euroopa Liidus kehtib terve rida määruseid, mis koos tsiviilkohtumenetluse seadustiku *1 (TsMS) ja erinevate välislepingutega reguleerivad...
Hagi ese ja alus ning hagi muutmine kohtupraktikas
Margit Vutt
2011 5, Lk 333 - 343
...sest see aitab menetlust paremini planeerida ja täita tsiviilkohtumenetluse eesmärki lahendada asi õigesti ja mõistliku aja jooksul......ja kuidas erineb hagi täiendamine hagi muutmisest tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 376 lõike 1 mõttes. Samuti analüüsitakse...
Apellatsioonimenetluses arvestatavad asjaolud ja tõendid
Andra Pärsimägi
2011 5, Lk 400 - 409
...ringkonnakohus niivõrd, kuivõrd nende esitamine on lubatud (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 651 lg 1 ja § 652). Artikliks selgitatakse......seadustiku § 651 lg 1 ja § 652). Artikliks selgitatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § des 652 ja 656 peituvaid asjaolude ja...
1  2  järgmine lehekülg»