Menüü

Kokkuvõte

Ajakirjas Juridica nr 3/1995 kutsub Riigikohtu liige, Tartu Ülikooli protsessiõiguse õppetooli erakorraline professor E. Kergandberg üles avaldama arvamust kriminaalmenetluse seadustiku (edaspidi KrMS) eelnõu kohta. E. Kergandberg ütleb, et KrMS eelnõu arutamisel on tõusetunud rida probleeme, mille lahendamisel ei ole mitmesugustel põhjustel saavutatud üksmeelt. Aruteludele ei ole kahjuks olnud võimalik kaasata kõiki juriste ja seetõttu ongi juhtunud, et mitmeid huvitavaid ideid on esitatud hoopis kuluaarides [7, lk 106].

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse