Menüü

Euroopa inimõiguste konventsiooni artikkel 6 ja Eesti siseriiklik õigus

Autor:
Number 1996/3
Lk 117-127

Kokkuvõte

Euroopa inimõiguste konventsiooni kuues artikkel sätestab igaühe õiguse tema kodanikuõiguste ja -kohustuste kindlaksmääramisel või temale esitatud kriminaalsüüdistuse läbivaatamisel ausale ja avalikule asja arutamisele mõistliku aja jooksul sõltumatus ja erapooletus, seaduse alusel moodustatud kohtus.

Et sellele õigusele adekvaatne sisu anda, peab meil olema selge, milline on antud maa siseriiklik süsteem kodanikuõiguste ja -kohustuste kindlaksmääramisel ning millist institutsiooni käsitada kohtuna.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse