Menüü

Avalik-õiguslik juriidiline isik avaliku halduse organisatsioonis

Autor:
Number 1996/4
Lk 174-178

Kokkuvõte

Koos Eesti õiguskorra kujunemisega formeerub ka avaliku halduse organisatsioon. Kindel koht selles on avalik-õiguslikul juriidilisel isikul. Vaatamata sellele, et nimetatud õigussubjekti on positiivses õiguses konstitueeritud juba mõned aastad, mõistetakse selle olemust nii mõnigi kord vääralt. Seetõttu on käesoleva artikli eesmärgiks veel kord selgitada avalik-õigusliku juriidilise isiku mõistet, selle olemust ja kohta avaliku halduse organisatsioonis, lähtudes kehtivast õigusest.

Olemus

Avalik-õigusliku juriidilise isiku mõiste on kõige otsesemalt seotud detsentraliseerimisega, mis omakorda sisaldab demokraatia elemente. Ehk teiste sõnadega öeldes, riik loob iseseisvad õigusobjektid, kellele ta annab üle teatud avalik-õiguslike ülesannete täitmise ja tunnustab nad enda kõrval õiguslikult võrdväärseks. Koos õiguste ja kohustuste üleandmisega rakendub siin ka ainuvastutava administratsiooni printsiip.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse