Menüü

Kokkuvõte

Eestis on 15 maakonda, mis on jagunenud kokku 254 omavalitsusüksuseks – vallaks ja linnaks. Käesolev kirjutis vaatleb lähemalt maakonna haldamist kehtiva õiguse järgi ning selle arengut alates 1989. aastast.

Veidi ajaloost ning üldisest taustast

Läbi aegade on Eesti territooriumi halduskorraldus muutunud väga sageli. Käesolev sajand on andnud Eesti territooriumil elavatele isikutele võimaluse näha seitset riigivõimuvahetust. Kolm-neli viimast põlvkonda on saanud elada kubermangudes, kreisides, valdades, maakondades, komissariaatides, oblastites, rajoonides, külanõukogudes ning viimaks jälle valdades, linnades ja maakondades.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse