Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "täidesaatev riigivõim"

Üldkorralduse ja määruse vahetegu
Ulrich Ramsauer
2018 5, Lk 325 - 337
...täitmine üksikjuhtumil, nagu tuleneb juba nimetusest „täidesaatev võim“ GG art 20 lg 2 teises lauses (vrd ka BVerfGE......liigitada. Kuid ka siis on mõeldav, et tegemist on riigivõimu aktiga sui generis, mida ei ole väevõimuta võimalik...
Ministeeriumide moodustamise pädevus
Heiki Loot
2016 9, Lk 635 - 654
...valik, sest põhiseaduse § 86 kohaselt kuulub temale täidesaatev riigivõim. Põhiseaduse § 87 punkt 1 sätestab valitsuse......mitte olemuslikult. *231 Otsustusõigus jääb ikka täidesaatva riigivõimu alale ning valitsuse moodustamise käigus on peaministrikandidaadil võimalik...
Valikud Eesti haldusorganisatsiooni loomisel
Külli Taro, Nele Parrest
2014 10, Lk 715 - 731
...seisukoht hoopis teistsugune. Leiti, et ministeerium on täidesaatev riigivõimu asutus, mis viib ellu Riigikogu poolt seadustes kehtestatud......välispoliitikat. Mõte on selles, et ministeerium on siiski ju täidesaatev riigivõimuasutus. Tema ei tee poliitikat, ta viib...
Eesti kohtusüsteemi juhtimise korrastamise kava
Rait Maruste
1995 5, Lk 199 - 205
...Vabariigi Valitsus, ministeerium, amet, inspektsioon, muu täidesaatev riigivõimu organ või selle ametiisik...“. Seega ka...... Eestis on kolm põhiseaduslikku võimu – seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim, mis on kõrvu, horisontaalselt ning...
Maakonna valitsemise korraldus Eestis
Kristjan Kenapea
1996 6, Lk 290 - 291
...territooriumil elavatele isikutele võimaluse näha seitset riigivõimuvahetust. Kolm-neli viimast põlvkonda on saanud elada......territooriumil elavatele isikutele võimaluse näha seitset riigivõimuvahetust. Kolm-neli viimast põlvkonda on saanud elada...
Kontroll võimu teostavate ametnike üle
Margus Sarapuu
1997 4, Lk 186 - 189
...seaduslikkuse üle teostavad nii seadusandlik, kohtu- kui ka täidesaatev võim ise. Kontrolli teostatakse seadusega jaotatud......üle, kuid mitte ametnike üksikaktide üle, mistõttu täidesaatev võim on sisuliselt parlamendi nägemisulatusest väljas...
Prokuratuuri organisatsioon ja juhtimine
Norman Aas
1999 2, Lk 54 - 58
...kahte kuritegevuse vastase võitluse poliitikat, on kogu täidesaatev võim tavaliselt allutatud valitsusele. Prokuratuuri......tavaline valitsusametnik ja prokuratuur tavaline täidesaatva riigivõimu asutus, vaid sui generis institutsioon, õigustmõistva võimuga...
Kohus lahusvõimude süsteemis
Heinrich Schneider
1999 9, Lk 414 - 424
...dihhotoomiline ehk kaksikjaotus sellega, et liidetakse täidesaatev võim ja kohus, millel on ühine fundamentum divisionis......kolmikjaotus Põhifunktsioonid: (Genus proximum’id) (1) seadusandlusvõim (2) täidesaatev võim (3) kohtuvõim = B. Lahususvõimude kaksikjaotus Põhifunktsioon...
Organitüli halduskohtus
Madis Ernits
1999 7, Lk 320 - 323
I. Sissejuhatus Organitüli on õigusvaidlus ühe juriidilise isiku erinevate organite või ühe organi erinevate osade vahel. Konstitutsiooniõiguslik organitüli on kõrgemate riigiorganite või kõrgema riigiorgani osade ...
Riiklik järelevalve notari üle
Ene Andresen
2001 4, Lk 214 - 224
...valvaks selle üle, kas kaudne riigihaldus teostab riigivõimu seaduste alusel (põhiseaduse § 3 lg 1 ja § 14),......õigusemõistmine. *39 Kohtunik on riigiametnik, kes teostab riigivõimu, langetades otsuseid vaidluste puhul, mis tulenevad õigusnormide...
Täitevvõimule delegeeritud seadusandlus
Indrek Lillo
2000 10, Lk 638 - 644
...Vabariigi põhiseaduse § 3 1. lõike kohaselt teostatakse riigivõimu põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste......teenistuslikke vahekordi, siis siin ei ole tegemist riigivõimu teostamisega eelmainitud tähenduses. Erialakirjanduses...
1