Menüü

Psüühikahaigemõistest, nende kriminaalvastutusest ja õigusrikkujate ravist

Autor:
Number 1997/2
Lk 72-77

Kokkuvõte

Oma igapäevases töös tegelen kriminaalkohtupsühhiaatriaga, mis seisneb esmajärjekorras kohtuekspertiiside teostamises. Kriminaalkohtupsühhiaatria mõiste juurde kuuluvaks loetakse mõnikord veel psüühikahäiretega õiguserikkujate ravi, hooldust ja rehabiliteerimist. Niisugust laiemat kriminaalkohtupsühhiaatria mõistet pean ka mina õigustatuks.

Kriminaalkohtupsühhiaatria reguleerimine kuulub meditsiiniõiguse alla. Võib-olla kohtupsühhiaatria üle arutlemine võib mõneti valgustada ka muid medikolegaalseid*1 ja meditsiiniõiguslikke probleeme. Minu arutelu on peamiselt teoreetiline, seega mõeldud üldkehtivana. See on küll mõneti mõjutatud Rootsi õigustavadest, aga ikkagi koostatud sihiga osaleda tänapäeva Eesti meditsiiniõiguse ja kohtupsühhiaatria arendamises. Teen ka mõned ettepanekud kohtupsühhiaatriaekspertiiside kvaliteedi tõstmiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse