Menüü

Kokkuvõte


Mets kui asi

Elu on rikkalikum kui kõige rikkam fantaasia. Kriminaalseaduse eriosa koosseisude ülesehitamisel kasutatav juriidiline loogika kirjutab aga seaduseandjale ette käigud, mis ei tarvitse alati vastata tegelikule elule ja nn tervele mõistusele. Üks sellistest konstruktsioonidest on ka metsavarguse mõiste, mis on igapäevases kõnepruugis küll kasutusel, kriminaalseaduses seni aga tundmatu ja õiguslikult üldse võimatu. Nõukogude kriminaalõigusdogmaatikas kasutusel olnud riisumise mõiste kohaselt ei saanud mets ega ka muud loodusvarad olla riisumise esemeks. Tegemist oli liikumatu varaga, mis ei olnud kaubalis-rahaliste suhete objekt ega sisaldanud riisumiseseme olemasoluks vajalikku inimtööd.*1

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse