Menüü

Kokkuvõte

Eestis ei ole insaidkauplemise üle õiguskirjanduses eriti palju diskuteeritud. Samas on mitmeid juhtumeid, kus insaidkauplemist on kahtlustatud ja teatud isikutele ette heidetud. On juhuseid, kus seda on hakatud isegi uurima, kuid nendest ei ole tänaseni ükski oodatud (soovitud) lõpliku tulemuseni jõudnud. Või võib-olla ongi? Omamoodi.

On avaldatud arvamust, et Eesti väärtpaberiturul on raske leida väljaspool olijat (outsider’it). Kuna väärtpaberiturg on väga väike, on kõik üht või teistmoodi insider’id – teavad midagi, mida teised ei tea ning mida siis vastavalt sellele teatud eelistuse saamiseks ka kasutatakse. On kuidas on, kuid kindlasti ei saa selline väide olla insaidkaubanduse reguleerimata jätmise argumendiks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse