Menüü

Seminar Eesti tööseadusandluse täiustamise probleemidest integreerumisel Euroopasse

Number 1998/3
Lk 143-143

Kokkuvõte

Käesoleva aasta 12. ja 13. veebruaril toimus Tartu Ülikooli eraõiguse instituudi tööõiguse õppetooli korraldusel tööõiguse seminar teemal „Eesti tööseadusandluse täiustamise probleemidest integreerumisel Euroopasse“. Seminari läbiviimist toetas Eesti Õiguskeskus, kes omakorda sai vahendid Maailmapangalt. Seminaril osalesid sotsiaalministeeriumi, tööinspektsiooni, riigikohtu, ametiühingute jt tööseaduste rakendamisega seotud asutuste esindajad, õigusteaduskonna üliõpilased, tööõiguse magistrandid, doktorandid ja õppejõud. Põhiesinejaks seminaril oli Bremeni Ülikooli prof dr Wolfgang Däubler, kes tutvustas kuulajaskonnale töölepingute sõlmimise ja lõpetamise, samuti tööandjale tekitatud varalise kahju hüvitamise ja töövaidluste lahendamise korda Saksamaal. Seminari korraldajate eesmärk oli saada teavet nimetatud küsimustes, et kasutada seda Eesti tööseaduste täiustamiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse