Menüü

Kokkuvõte

1996. aasta septembris sai Eesti Pank (edaspidi EP) 151st Judicial District Court of Harris County, Texas, Eastern Credit Limited, Inc. (edaspidi EC) hagiavalduse, milles nõuti Eesti Pangalt ja Vahur Kraftilt 2 801 796 dollari suuruse kahju hüvitamist ja trahvi 16 000 000 dollarit (exemplary damages).

Eastern Credit Limited, Inc. poolt esitatud hagi tõi kaasa üpris põhimõttelise kohtuasja, sest Eesti Innovatsioonipanga aktsionäri haginõude suurus ületas veerand miljardit krooni. Olgu täheldatud, et hagimenetluse algatamiseks Texase osariigi kohtus ei ole vaja Euroopa kontinendil tunnustatud menetluslikke toiminguid – riigilõivu maksmist, kohaldamisele kuuluva seaduse määratlemist jmt. Asi algab kohtu clerk’i ametliku teatega, kus nõutakse vastust hagiavaldusele ja muuhulgas kuulutatakse: “YOU HAVE BEEN SUED”.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse