Menüü

Kokkuvõte

Eranditult õigeid otsuseid teeb ja ainult vigadeta õigusakte annab vaid ideaalne administratsioon. Paraku erineb tegelik elu ideaalist, ka ametnikud haldusasutustes teevad vigu. Tehtud otsused tuleb seetõttu nii mõnigi kord ümber vaadata, seejuures võib tulemuseks olla hoopis teistsugune otsus. Lisaks sellele tuleb arvestada, et otsuse tegemisel aluseks võetud asjaolud võivad ära langeda või muutuda – kõiki tulevikus esilekerkivaid sündmusi ja arenguid on võimatu prognoosida. Seega ei saa ka musterhalduse puhul iga langetatud otsus jääda igaveseks ajaks asjaosaliste või avalikkuse jaoks kõige sobivamaks.*1 Eestis muutub kõnealune teema päev-päevalt üha aktuaalsemaks. Näiteid nii väärhaldusest kui ka ametnike teadlikult seadusevastasest tegevusest võib leida kasvõi omandireformiga seoses halduse poolt langetatud otsuste hulgast. Avalikkuse ja kannatada saanud üksikisikute loomulik reaktsioon on nõuda avastatud puuduste ja kuritarvituste tagajärgede kõrvaldamist.*2

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse