Menüü

Töötajate õiguslik seisund äriühingu, ettevõtte või nende osade üleminekul

Autor:
Number 1999/10
Lk 503-508

Kokkuvõte

Rahvusvahelise tööõiguse üldlevinud seisukoha järgi jääb töötajate õiguslik seisund ettevõtte, äriühingu või nende osade uuele tööandjale üleminekul muutumatuks. Niisugune põhimõte on sätestatud Euroopa Liidu direktiivis 77/187/EMÜ äriühingute, ettevõtete või nende osade üleminekul töötajate õigusi kaitsvate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta.*1 Direktiivi eesmärk on tagada töötajate õiguste kaitse tööandja vahetumise korral, võimaldades jääda neil eelmise tööandjaga kokkulepitud tingimustel töösuhtesse.*2 Direktiiv peab garanteerima, et ettevõtete restruktueerimine ühisturul ei oleks kahjulik vastava ettevõtte töötajatele.*3

1998. aastal täiendas Euroopa Liidu nõukogu Euroopa Kohtu praktikale tuginedes nimetatud õigusakti direktiiviga 98/50/EÜ*4, täpsustades muuhulgas terminit „üleminek“ ning sätestades direktiivi rakendamise võimalused tööandja pankroti korral.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse