Menüü

Kokkuvõte

8. aprillil 1999 kogunesid advokaadid Tallinnasse üldkogule. Üldkogu avamise järel esinesid tervituskõnedega Riigikohtu esimees Uno Lõhmus ja justiitsminister Märt Rask. Viimaste aastate meeldiva traditsioonina sai üldkogu ka sel aastal õnnitleda kolleegi riikliku autasu saamise puhul: vandeadvokaat Kaido Pihlakasele andis Vabariigi President Valgetähe IV klassi teenetemärgi.

Aruandega advokatuuri juhatuse tööst esines Eesti Advokatuuri esimees vandeadvokaat Aare Tark.

Aruandekõnes märgitud arvudest nähtub advokatuuri liikmeskonna kasv ja noorenemine. Veebruarikuu seisuga tegutses 125-s advokaadibüroos 359 advokaati, neist 208 vandeadvokaati, 77 vandeadvokaadi vanemabi ja 74 vandeadvokaadi abi.

Kvalifikatsioonikomisjonis tegi aasta jooksul eksami 77 isikut, neist 62 edukalt. Siit järeldub, et eksamitulemused ei olnud nii head kui eelnevatel aastatel. Seonduvalt sellega tuleb igati tervitada Eesti Juristide Liidu algatust, kes koostöös advokatuuriga hakkas koolitama advokatuuri astuda soovijaid.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse