Menüü

Kokkuvõte


1. Kelmused Euroopa Ühenduse vastu

Võtan vaatluse alla kaks Euroopa Ühenduse praeguse hetke kaks suurt teemat: Corpus Juris (edaspidi CJ) ja Amsterdami leping (edaspidi AL).

Mõlemat mainitud teemat ühendab Euroopa Ühenduse finantshuvide vastaste kelmuste probleem. Taoliste kelmuste hulk on kasvanud korrelatsioonis ühenduse eelarve kasvuga, mis sai alguse ühenduse üleminekuga omafinantseerimisele 1970. aastal. Kuigi väljaselgitatud kahju suurust on hinnatud erinevalt, on see ääretu*1: 1993. aastal oli see 343 miljonit ECU-d, 1994. aastal 1034 miljonit ECU-d ja 1995. aastaks ennustas Euroopa Komisjoni poolt iga-aastaselt kelmuste kohta väljaantav raport 1146 miljoni ECU suurust kahju.*2 Kui lisada nendele arvudele veel latentse kelmuse osa, mida hinnatakse 10-20 protsendini ühenduse eelarvest, siis selgub, et kelmus põhjustab miljarditesse ECU-desse ulatuvaid kahjusid.*3

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse