Menüü

Kokkuvõte

Saksamaal ning paljudes teistes Euroopa riikides nagu Austria, Šveits, Hispaania, Itaalia, Portugal ja Kreeka ei tunnusta karistusõigus ettevõtte või juriidilise isiku karistamise võimalust. Neis riikides on see võimalik üksnes erandina. Samas Ameerika Ühendriikides ja Suurbritannias on majandusettevõtted kriminaalkaristusele allutatud. Ka Prantsusmaa uus Code Penal on selle võimaluse kehtestanud.

Eesti karistusseadustiku üldosa eelnõus on võetud eeskujuks Prantsuse regulatsioon. Eelnõu § 13 sätestab otsesõnu, et seaduses ettenähtud juhtudel on karistatav juriidilise isiku tegu, mis „on toime pandud tema organi või juhtivtöötaja poolt juriidilise isiku huvides“. Eelnõu § 37 järgi on õigusvõimeline juriidiline isik süüvõimeline. Eelnõu sanktsiooniõiguse osa teises peatükis sisalduvad karistused, mida saab mõista juriidilistele isikutele. Need on rahatrahv ja juriidilise isiku sundlikvideerimine, lisakaristusena süüdimõistmisest teadaandmine üleriigilises ajalehes.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse