Menüü

Kokkuvõte

Kohtunike täiendkoolituse raames Lüübekis viibides sündis Saksamaal nähtu, kuuldu ja Eestis oleva mõtestamise katsetest alljärgnev reisikiri. Kuna tegu on reisikirjaga, puuduvad siin viited kasutatud kirjandusele ja seadustele. Enne kogetu edastamist aga üks ehk pisut meelevaldne viide. Nimelt see, millele ma 2000. aasta oktoobris Saksamaal mõtlesin, tuletas meelde, et keegi on kunagi samade asjade üle mõelnud ja midagi tabavat öelnud. Otsisin loetu üles ja arvan, et öeldu käib ka tänase päeva kohta. Kuna ma nii hästi omi mõtteid sõnastada ei mõista kui T. Grünthal, siis enne Saksamaa juurde jõudmist tsiteerin T. Grünthali 1933. aasta Õiguses nr 1–5 ilmunud artiklitest kolme (ainult kolme, neid võiks tsiteerida enamgi) seisukohta.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse