Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "protsessiosalised"

Kohtu selgitamiskohustus hagimenetluses
Indrek Soots
2011 5, Lk 323 - 332
Euroopa tsiviilprotsessiõiguse ajaloos on vähemalt paar viimast sajandit olnud oluliseks küsimuseks kohtu ja poolte roll tsiviilkohtumenetluse suunamisel. Ühteaegu on püütud leida tasakaalu poolte õiguste ...
Lapse ärakuulamine tsiviilkohtumenetluses
Ele Liiv
2006 4, Lk 257 - 261
Viimasel paaril kümnendil võib täheldada, et üha enam on hakatud välja selgitama laste huvisid ja seda mitte üksnes perekonnaõiguslikes vaidlustes. Laps peab saama oma sõna sekka öelda kõikide teda puudutavate ...
Tsiviilkohtupidamise seadustik
Jaano Odar
1994 2, Lk 34 - 37
...hageja ei ole kinni pidanud §-st 146, ja kui kohus ja protsessiosalised ei valda keelt, milles avaldus on kirjutatud, keeldub......käigus aja jooksul. Saalisviibijad, sealhulgas protsessiosalised, avaldavad oma lugupidamist kohtu vastu püstitõusmisega...
Apellatsioonimenetlus
Peeter Jerofejev
1994 2, Lk 41 - 45
...astme kohtu määruse peale võivad pooled ja teised protsessiosalised erikaebusega apellatsiooni korras edasi kaevata kahel......tõendeid ja teha paikvaatlust, kui seda taotlevad protsessiosalised ja see on vajalik asja lahendamiseks ühel kohtuistungil...
Tsiviilasja menetlus Riigikohtus
Jaano Odar
1994 2, Lk 45 - 46
1. Riigikohtu pädevus tsiviilasjades 1PS §-ga 146 kooskõlas mõistab kohus õigust kooskõlas põhiseaduse ja seadustega. PS § 149 lg. 3 rõhutab Riigikohtu kui riigi kõrgeima kohtu ühte olulist funktsiooni ...
Tehingute tühisus ja kehtetus kohtupraktikas
Herbert Sepp
1996 10, Lk 522 - 524
Kohtutes läbivaadatud tsiviilõiguslikest vaidlustest moodustavad märkimisväärse osa vaidlused seoses lepingute kehtetuks tunnistamisega. Enamasti on sellisteks vaieldavateks lepinguteks elamute ostu-müügi ...
Tsiviilkohtumenetluse sugematega reisikiri
Andra Pärsimägi
2000 10, Lk 671 - 677
...määrab istungi. Kohtuastmetes ringleb üks toimik; protsessiosalised ja esindajad koostavad esitatud ja neile saadetud......toolidega. Kohtunikud sisenevad esimesena saali, protsessiosalised kutsutakse saali läbi valjuhääldi. Mulle meenutasid...
1