Menüü

Kokkuvõte

Uue kriminaalmenetluse seadustiku eelnõu *1 (edaspidi eelnõu) koostamisel on üheks problemaatilisemaks sõlmküsimuseks osutunud politsei ja prokuratuuri rolli ning nendevaheliste suhete määratlemine kohtueelses menetluses. Ühelt poolt on pakutud välja võimalus prokuratuur kohtueelse menetluse teostajana üldse taandada ja jätta talle vaid seaduslikkuse järelevalve ja süüdistusfunktsioon *2 , teiselt poolt nõutakse aga kogu eeluurimise sisulise juhtimise allutamist prokurörile.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse