Menüü

Kokkuvõte


1. Probleemi üldiseloomustus

Majanduslikest põhjustest tingitud vallandamistest on kõige enam vaidlustatud töölepingu lõpetamisi töötaja koondamise tõttu.

TLS §98 lõige1 kohaselt on tööandjal õigus koondamise tõttu tööleping lõpetada, kui see on tingitud töömahu vähenemisest, tootmise või töö ümberkorraldamisest, varem töötanud töötaja tööle ennistamisest ja muudest juhtudest, mis tingivad töö lõppemise. TLS §99 määrab kriteeriumid, mida tööandja peab arvestama koondatavate väljaselgitamisel. Koondamisel on eelisõigus tööle jääda töötajate esindajal, seejärel tuleb vaagida töötajate tööalaseid näitajaid. Paremate tööalaste näitajatega ehk edukamad töötajad on samuti koondamisest välistatud, kui ainult osa samal erialal või ametikohal töötavatest isikutest läheb koondamisele. Seega mitte töötaja vanus, töötamise kestus ega ka mitte sotsiaalne haavatavus ei anna kõigepealt kaitset koondamiste vastu, vaid tööalane edukus on põhiliseks valikukriteeriumiks. Erandiks selles küsimuses on rasedad ja naised, kes kasvatavad alla kolmeaastast last. Nende koondamine on keelatud (TLS §92). Üldreegel kaitseb tööandjat, kindlustades paremate töötajate allesjäämise.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse