Menüü

Kokkuvõte

Arsti ja patsiendi suhteid iseloomustavaks märksõnaks on arsti tegevus patsiendi tervise kaitsel. Arsti ja patsiendi vahel sõlmitud leping on reeglina suunatud patsiendi tervise parandamisele (ravi), tervise halvenemise ennetamisele (profülaktika) või tervise halvenemise tinginud põhjuste väljaselgitamisele (diagnoos).

Ennustustest on meditsiiniline toiming, mille eesmärk ei ole otseselt ei haiguse diagnoosimine, ennetamine ega ravi. Samas võimaldab ennustustesti tegemine saada patsiendi tervise seisukohast olulisi andmeid. Lisaks sellele annavad biotehnoloogia vallas tehtavad edusammud lootust, et tulevikus ei jää ennustustestid mitte pelgalt haiguste presümptomaatilise tuvastamise vahendiks, vaid et testide abil saadud info annab võimaluse nii haiguste ravimiseks kui ka nende vältimiseks. Seetõttu on igati õige ja õigustatud käsitada ennustustesti tegemist arsti ja patsiendi vahelise lepingu objektina, nagu seda teeb lepingute ja lepinguväliste kohustuste seadus. Tervishoiuteenuste korraldamise seadus on läinud teed, mille kohaselt vaadeldakse tervishoiuteenusena eelkõige arsti aktiivset ning patsiendi tervise parandamisele suunatud tegevust. Samas on paljud ennustustestiga tuvastatavad geenhaigused praegu veel ravimatud. Seepärast tõusetub ennustustestide puhul küsimus sellise teenuse eetilisusest, lubatavusest ja õiguspärasusest. Testitavad ei kuulu paraku ka patsiendi seaduse eelnõu regulatsiooniga hõlmatud isikute ringi. Juba patsiendi kompleksse sotsiaalse kaitse vajadus iseenesest tingib vajaduse laiendada tervishoiuteenuste korraldamise seaduses sisalduvat tervishoiuteenuse definitsiooni.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse