Menüü

Kokkuvõte

Uue tsiviilseadustiku üldosa seaduse jõustumine 1. juulil 2002 tõi kaasa olulisi muudatusi juriidilise isiku õigusliku regulatsiooni osas. Praktilise õiguselu seisukohalt üheks olulisemaks muudatuseks on küsimus eraõigusliku juriidilise isiku vastutusest. Juriidilise isiku dogmaatilisse kontseptsiooni kuulub juriidilise isiku iseseisva varalise vastutuse põhimõte. Vastutuse eelduseks on kas seadusest või lepingust tuleneva kohustuse rikkumine. Kuna juriidiline isik tegutseb eelkõige juhatuse liikmete kaudu, siis üheks olulisemaks juriidilise isiku võlausaldajat huvitavaks küsimuseks on, kas neil on võimalik esitada oma nõue lisaks juriidilisele isikule ka juriidilise isiku taga seisvate ning viimase huvides tegutsevate juhatuse liikmete vastu ning millistel juhtudel vastutab juhatuse liige kas ainuisikuliselt või solidaarselt juriidilise isikuga juriidilise isiku võlausaldaja ees. Selleks, et vastata juriidilise isiku ja selle juhatuse liikme vastutuse piiritlemise küsimusele, käsitletakse artiklis ka juhatuse liikmete õiguslikku seisundit juriidilises isikus, sh juhatuse liikme kohustusi, ning piiritletakse neid juriidilise isiku enese kohustustest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse