Menüü

Kokkuvõte

Äsja lõppenud aasta 1. detsembril anti Trieris (Saksamaa) üle Euroopa Õigusakadeemia poolt korraldatud rahvusvahelise konkursi preemiad. Akadeemia oli välja kuulutanud konkursi teemal „Euroopa konstitutsiooni väljakutsed“. Üks selle konkursi võitja on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant Mario Rosentau. Ta esitas konkursile võistlustöö „Constitution of the EU – the need or a dream?“.

Euroopa Õigusakadeemia tähistas 2002. aastal oma kümnendat aastapäeva. Iga viie aasta järel annab akadeemia preemia Euroopa õigust, integratsiooni või Euroopa õiguse arengut käsitlevate tööde eest. Akadeemia on Euroopa juristide täienduskoolituse ja diskussioonide keskuseks. Akadeemia asutati Euroopa Parlamendi initsiatiivil 1992. aastal avalik-õigusliku institutsioonina. Akadeemia asutajaliikmed olid Luksemburg, Reinimaa-Pfalzi liidumaa ja Trieri linn. Nendele on hiljem lisandunud Iirimaa, Itaalia, Poola, Saksamaa Liitvabariik, Hispaania, Portugal jt.

Akadeemia nõukogu president on dr J. Santer (endine Euroopa Komisjoni president), kuratooriumi president on J. Toulmin (kõrgema kohtu kohtunik, London), kuratooriumi asepresidendid on F. de Angelis (Euroopa Komisjon) ja prof W. van Gerven (Löweni ja Maastrichti Ülikool), akadeemia eestseisust juhib P. M. Schmidhuber (endine Euroopa Komisjoni liige).

Tartu Ülikoolis juhendavad M. Rosentaud prof E. Loone ja prof R. Narits. M. Rosentau võidutööd on võimalik lugeda Interneti-leheküljelt www.era.int ja selle tõlget eesti keelde ajakirja „Juridica“ 2002. aasta kuuendast numbrist. M. Rosentau töö koos teise võitnud tööga (R. L. Goring „Requirements for the Emerging European Constitution“) on avaldatud ka Euroopa Õigusakadeemia ajakirjas „ERA-Award“. Preemia üleandmise tseremoonial viibisid M. Rosentau kõrval Eestist Riigikohtu esimees U. Lõhmus ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik R. Maruste.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse