Menüü

Kokkuvõte

Transpordi valdkonnas on enim töötingimuste erisätteid maanteetranspordis ja merelaevanduses. Mõlemat ala ühendab töötajate pikaajaline elukohast eemal viibimine, mis toob kaasa erisused töö- ja puhkeaja korraldamisel. Maanteetranspordis sõltub veose või reisijate ohutus sõidukijuhi oskustest ja võimetest. Seepärast on maanteetranspordis detailselt reguleeritud sõidu- ja puhkeaeg ning selle rikkumise eest on kehtestatud sanktsioonid nii tööandjale kui ka autojuhile. Ka teiste käesolevas artiklis käsitletavate erisätete eesmärgiks on tagada liiklusohutus, juhi tervis ja ohutus ning aus konkurents vedajate ja transpordiliikide vahel.

Autotransporditöötajate töötingimusi reguleerivatest rahvusvahelistest õigusaktidest Euroopas, Eesti riigisisestest aktidest ning Euroopa Liidu vastavast regulatsioonist ülevaate andmise järel keskendutakse artiklis nende aktide koostoime küsimustele. Vaatluse alla võetakse autojuhtide töö ja puhkeaja ning töö tasustamise osas Eestis kehtestatud regulatsioon, tuues välja selle spetsiifika, aga ka kitsaskohad ja sisemisel vastuolud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse